Regulamin witryny ktory.pl

Istotne zasady:
– regulamin ustala przepisy, a także warunki używania bloga ktory.pl,
– aby móc korzystać z serwisu, obowiązkowa jest bezpłatna rejestracja,
– rejestracja określa udzielenie przyzwolenia na przestrzeganie zapisów statutu.

Witryna zakazuje zapożyczania i przedruku tekstów zamieszczonych na ktory.pl. Dotyczy to art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4.02.1994 r. Złamanie tej reguły wiąże się z zawiadomieniem hostingodawcy oraz doniesieniem na policję.

Całkowitą odpowiedzialność prawną za artykuł na witrynie ponosi jedynie użytkownik.

Ograniczenie odpowiedzialności administratora strony:
– strona ktory.pl ma profil informacyjny, umieszczane w nim teksty nie stanowią zaleceń czy procedury zachowania w danych kwestiach,
– właściciel witryny nie jest odpowiedzialny za treść tekstów, ani za którekolwiek szkody powstałe w efekcie podporządkowania się treści publikacji,
– w artykułach prezentowane są twierdzenia użytkowników, nie administratora strony,
– administrator serwisu nie jest odpowiedzialny za tematykę komentarzy dodawanych pod publikacjami przez osoby trzecie.

Umieszczanie artykułów:
1. artykuł powinna mieć więcej niż 2500 znaków bez spacji,
2. publikowane są jedynie nienaganne gramatycznie publikacje, treści z pomyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są wykluczane,
3. każdy artykuł musi mieć fotografię w harmonii z tematem przewodnim tekstu. Dodany plik musi być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. treść publikacji musi być unikalna i nie może być publikowana na innych serwisach, zarówno przed, jak i po publikacji na ktory.pl,
5. twórca tekstu zawiadamia, że teorie umieszczone w publikacji stanowią jego prywatne przekonania. Właściciel strony nie odpowiada za tematykę tekstów i za możliwe szkody będące skutkiem zastosowania się do publikacji,
6. publikacje oraz domeny w linkach nie powinny posiadać sprzecznej z polskim prawodawstwem zawartości, odnosi się to też zawartość dla osób pełnoletnich,
7. umieszczane treści muszą być intrygujące i o charakterze demonstracyjnym. Treści zawarte na stronie ktory.pl winny być przejrzyste dla wszystkich czytelników,
8. tekst może zawierać maksymalnie jeden link w treści w postaci URL lub brand.
9. autor oświadcza, że posiada do niej pełne prawa autorskie.

Postanowienia ostateczne:
Właściciel witryny ktory.pl może nie przyjąć publikacji bez podawania pobudki. Poza tym nie będą zamieszczane teksty, które nie realizują kryteriów wyszczególnionych w regulaminie.